Rekrutacja 2010/2011Zapraszamy wszystkich uczniów chętnych do podjęcia nauki w naszej szkole oraz ich rodziców na dni otwarte, które odbędą się w naszym liceum w następujących terminach:

17 marca 2010 r. godz. 18.00
31 marca 2010 r. godz. 18.00
21 kwietnia 2010 r. godz. 18.00P R O P O Z Y C J A
KANONÓW DLA NOWYCH KLAS PIERWSZYCH

A- humanistyczno - kulturowo - lingwistyczna
I język: angielski (kontynuacja)
II język: j. hiszpański
rozszerzenia: j. polski, historia, wiedza o kulturze, j. hiszpański

B- informatyczno-matematyczna
I język: angielski (kontynuacja)
II język: do wyboru z listy
rozszerzenia: informatyka, matematyka

C- lingwistyczno-kulturowa
I język: angielski (kontynuacja)
II język: do wyboru z listy
rozszerzenia: j. angielski, do wyboru II język obcy, wiedza o kulturze

D- ogólna (klasa integracyjna)
I język: angielski (kontynuacja),
II język: do wyboru z listy
rozszerzenia: j. polski, geografia, II wybrany język obcy

E- geograficzno-społeczna
I język: angielski (kontynuacja)
II język: język do wyboru z listy
rozszerzenia: geografia, wiedza o społeczeństwie

F- biologiczno-chemiczna
I język: angielski (kontynuacja)
II język: do wyboru z listy
rozszerzenia: biologia, chemia, j. łaciński

G- humanistyczno-społeczna
I język: angielski(kontynuacja)
II język: do wyboru z listy
rozszerzenia: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, j. łaciński

H- ogólna (klasa integracyjna)
I język: angielski (kontynuacja),
II język: do wyboru z listy
rozszerzenia: j. polski, geografia, II wybrany język obcyLISTA JĘZYKÓW : francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański
Informacje o Szkole i rekrutacji

Zasady punktacji:
Egzamin gimnazjalny - max 100 pkt
Oceny i inne osiągnięcia ucznia na świadectwie - max 100 pkt
Aby dostać się do I Liceum Ogólnokształcącego trzeba mieć conajmniej 100 pkt i ocenę z zachowania dobrą lub większą


Punktowane przedmioty: j. polski i 3 przedmioty, z których uczeń otrzymał najlepsze oceny. Przedmioty te wybierane są z następującej puli:

Klasy A i G : historia, wos, j. obcy, geografia;
Klasa B: informatyka, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, j. obcy;
Klasa C: biologia, geografia, historia, wos, języki obce;
Klasy D, E, F i H: geografia, historia, chemia, biologia, informatyka, fizyka, matematyka, j. obcy.

Mapka z dojazdem

Dojazd:
# Al. Wojska Polskiego
- autobusem 205

# PL. WILSONA

- autobusami
116,122,205,157,181,185,114,303

- metrem

# PL. INWALIDÓW

- autobusami
116,157,205

# DW. GDAŃSKI
- pociągiem
- metrem
- autobusami
157,170,406,500,527
- tramwajami
1,16,28,41

# PL. GRUNWALDZKI
- tramwajami
17,22,27,28,33,35,36
 


Login:
Hasło:
 

 

EFS

Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe oraz dwie czytelnie multimedialne sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny w latach 2005 i 2007