Dyrektor I LO

mgr Aldona Bałazińska - LazurWicedyrektorzy I LO

mgr Dorota Jarosz - Dobieszewska
mgr Joanna SałasińskaNauczyciele I LO

Krzysztof Ambroziewicz
Kazimiera Jadwiga Baniewicz
Kinga Berłowska
Lidia Cąder-Mierzejewska
Bożena Chlewicka
Jerzy Cichocki
Tadeusz Czosnecki
Anna Darzyńska
Witold Fetraś
Katarzyna Głasek
Katarzyna Gutowska
Jan Gutweter
Dorota Jarosz-Dobieszwska
Krystyna Jasińska
Ewa Jaworska
Piotr Kaczmarczyk
Bogusław Kaczmarski
Anna Kaliszewska
Julia Karawajczyk
Jolanta Karpowicz
Kamil Kawęcki
Marta Kolczyńska
Barbara Kowalczyk-Bijok
Małgorzata Kozikowska
Dorota Kozłowska
Monika Królak
Aleksandra Księzny
Jolanta Kuźma
Lucyna Leśniewska
Ryszard Ładyński
Danuta Magdzik-Sadura
Ewa Majsterek
Agata Karolina Markowska
Michał Matraszek
Katarzyna Mikołajczyk
Anna Miodek
Weronika Mizeraczyk
Aneta Morantowicz
Grzegorz Nowaczek
Grażyna Nowakowska
Adam Nowogórski
Ewa Ożugowska
Krystyna Pazio
Elżbieta Pruszczyk
Danuta Rumińska
Renata Sabak
Krystyna Sąsara-Machnik
Rena Sobocińska
Maria Starzyńska
Liliana Suchocka
Agnieszka Suchowiecka
Sławomira Sudnicka
Irena Sycińska
Helena Szczekowska
Ewa Szewczyk
Janina Szewczyk
Błażej Szostek
Maria Szurska
Teresa Trzcińska
Bogumiła Walczak
Renata Wierna
Robert Wilczyński
Małgorzata Wilde
Maciej Witowski
Anna Wróblewska
Anna Zacharczyk
Anna Zachwieja
Hanna Załęcka
Karolina Zawadzka
Agata Zielińska
 


Login:
Hasło:
 

 

EFS

Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe oraz dwie czytelnie multimedialne sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny w latach 2005 i 2007